Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

On Line ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС HAZMAT – ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ. За допълнителна информация и записване: 0886 809 900, 0885 347 960, 052 600 658

October 19, 2023

100.00BGN

Програмата е предвидена да отговори на изискванията за подготовка, посочени в Раздели А-II/1, A-II/2, A-II/3, B-V/b и B-V/c на Конвенцията STCW’78, както е изменена и допълнена, на глава 49 от Кодекса на федералните правила на САЩ и на глава 1.3 от Международния кодекс за опасни товари (IMDG код) за работещите в пристанищатa и на националния стандарт за тази подготовка на ИА”МА” от 20.09.2017.

За подновяване на свидетелство с изтекъл срок на валидност, лицата преминават опреснителен курс по точки от 13, 14, 15, 16 и 17 включително от тематичния план и полагат изпит, както следва:

13.1. Изисквания на раздел 49 от Кодекса на федералните правила (CFR) на САЩ за превоз на опасни товари. Отговорности за прилагане. Различия между изискванията на CFR и IMDG Code за превоз на опасни товари.
13.2. Изисквания на CFR, свързани c маркиране на опасните товари и документи за превоз.
13.3. Изисквания на CFR за обучение и освидетелстване на персонала, обработващ опасни товари. Изисквания за опреснително обучение.
14. Практически упражнения по работа с газанализаторите и регистратора на радиоактивност
15. Изменения и допълнения в кодексите IMDG, IMSBC и INF за последните три години.
15. Изменения и допълнения в кодексите IMDG, IMSBC и INF за последните три години.
16.Изменения и допълнения в национални нормативни документи от последните три години.
17. Разглеждане и обсъждане на характерни аварии с опасни товари през последните години.
Изпит.

 

Details

Date:
October 19, 2023
Cost:
100.00BGN