Месец: октомври 2015

Познания по Опазване на Околната Среда

Опазване на околната среда STCW '78 (Marine Environmental Awareness)

 Промоционална цена 70 лв. за курс Proficiency in Marine Environmental Awareness  

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба

Офицер по Сигурността на Кораба

 Промоционална цена 100 лв. за курса Proficiency for Seafarers with designated security duties  

Top