Курсове за Моряци – STCW

Елементарни Познания за Сигурността на Кораба

Продължителност на Курса:  1 ден Място на Провеждане: On Line Цена:  80 лв. Описание на Курса : Елементарни Познания за Сигурността на Кораба (Proficiency in Security Awareness) Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско н…

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба

Продължителност на Курса: 2 дни Място на Провеждане: On Line Цена: 120 лв. Описание на Курса: Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба (Владеене на моряци с определени задължения по сигурността)…

Офицер по Сигурността на Кораба

Продължителност на Курса: 2 дни Място на Провеждане: On Line Цена: 160 лв. Описание на Курса : Офицер по Сигурността на Кораба (Ship Security Officer) Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията …

Подготовка за Работа на Нефтен Танкер и Танкер-химикаловоз

Продължителност на Курса: 5 дни Място на провеждане: On Line : 350 лв. Описание на Курса : Подготовка за Работа на Нефтен Танкер и Танкер-химикаловоз , съгласно Конвенция STCW 1978, както е изменена, Директива 2008/106/ЕО и Н…

Познания по Опазване на Околната Среда

Продължителност на Курса: 2 дни Място на Провеждане: On Line Цена: 100 лв. : Познания по Опазване на околната среда (Marine Environmental Awareness) Курсът отговаря на изискванията на Раздел А-II/2 на Глава II, A-III/1 и A-III/6 от Глава III на Конвенция STCW78…

Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби

Продължителност на Курса: 2 дни Място на Провеждане: On Line Цена: 120 лв. Описание на Курса :Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби, Включително Ро-ро Пътнически Кораби (Специализирано обучение за персонал на пътнически ш…

Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, рискови и вредни товари / HAZMAT /- първоначално обучение.

Продължителност на курса – 4 дни. Място на Провеждане: On Line Цена – 280 лв. Описание: Курсът осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, определени от корабопритежателя, които са натоварени със задължения по класификация, опаковане, обозначаване/етикиране, изготвяне на товарни планове/сегрегация, укрепване, товаро- разтоварните операции и грижата по време на превоза, изготвяне на транспортни документи на опасни, рискови и вредни товари (опасни товари – (ОТ)) в твърда и/или пакетирана форма. В този курс може да се обучават и лица работещи в пристанищата, които са натоварени от пристанищния оператор с организацията и контрола по обработката на тези товари. Курсът включва обучение за свойствата и класификацията на товарите, изискванията към опаковките и етикирането, сегрегацията им на борда, товарене/разтоварване, грижите за товарите по време на преход.

Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, рискови и вредни товари / HAZMAT /- опреснителен курс.

Продължителност на курса – 1 дни. Място на Провеждане: On Line Цена – 100 лв. Описание: Курсът осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, определени от корабопритежателя, които са натоварени със задължения по класификация, опаковане, обозначаване/етикиране, изготвяне на товарни планове/сегрегация, укрепване, товаро- разтоварните операции и грижата по време на превоза, изготвяне на транспортни документи на опасни, рискови и вредни товари (опасни товари – (ОТ)) в твърда и/или пакетирана форма. В този курс може да се обучават и лица работещи в пристанищата, които са натоварени от пристанищния оператор с организацията и контрола по обработката на тези товари. Курсът включва обучение за свойствата и класификацията на товарите, изискванията към опаковките и етикирането, сегрегацията им на борда, товарене/разтоварване, грижите за товарите по време на преход.

Корабен готвач – Ship’s Cook

Продължителност на Курса: 16 дни Място на Провеждане: On Line, като заключителният практически изпит се провежда присъствено . Цена:  950 лв.
Участниците в курса трябва да отговарят на следните условия:
1. Да имат диплома за завършено средно образование
2. Да представят медицинско свидетелство за здравословна годност за професията Готвач
3. Да притежават диплома или свидетелство втора степен на професионална квалификация Готвач
4. Да притежават диплома или свидетелство втора степен на професионална квалификация Хлебар-Сладкар
Забележка: на участниците, които не притежават дипломи или свидетелства втора степен професионална квалификация за професиите Готвач и Хлебар-Сладкар се предоставя възможността преди курса да преминат процедура по Валидиране на професионални знания, умения и компетентности за придобиване на квалификацииите Готвач и Хлебар-Сладкар в ЦПО към Марстар ЕООД.