За Нас

 

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към „Марстар“ ЕООД, гр. Варна е създаден през 2012 година от амбициозен екип специалисти с опит в професионалното обучение с цел подпомагане и осигуряване на образование, съобразено с новите Европейски изисквания и необходимата професионална квалификация за реализация в България и Европа. Системата за управление на качество на учебния център е сертифицирана през 2013, в съответствие със стандарта ISO 9001:2008.

„Марстар“ ЕООД  е лицензиран учебен център

от Изпълнителна Агенция “Морска Администрация” да организира и провежда обучение за специална и допълнителна подготовка, по одобрени програми, съгласно националните стандарти за компетентност и изискванията на Наредба № 6 за компетентността на морските лица в Република България. Обучението за придобиване на специална и допълнителна подготовка за работа на море се извършва от квалифицирани преподаватели и инструктори с дългогодишен опит в корабоплаването в зали, оборудвани съгласно изискванията на ИА „Морска Администрация”.

Учебният център към „Марстар” е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерски съвет и притежава Лиценз № 2013121040. Центърът за професионално обучение издава легитимни документи за придобита квалификация.

Центърът предлага обучение по специалности в сферата на Хотелиерството, Ресторантьорството и Туризма.

Обученията са краткосрочни, съобразени със заетостта на участниците. След успешно завършване на участниците се издава сертификат за преминато обучение по съответния модул. След успешно явяване на изпит по теория и практика, се издават свидетелства или удостоверения за професионална квалификация.

Основна цел на ЦПО към „Марстар” е повишаване качеството на професионалните умения на работещите в сферата на Хотелиерството, Ресторантьорството и Туризма.

Учебният център е в партньорство с едни от най-реномираните хотели и ресторанти в град Варна и к.к. Златни пясъци. Центърът разполага с необходимата материално-техническа база за обучение по теория и практика съгласно държавните образователни изисквания. Стажът на курсистите в туристическите обекти на действащия бизнес дава възможност за бъдещото кариерно развитие на обучаемите. Отлично представилите се курсисти биват препоръчвани на работодатели в бранша, както и насочвани към реализация на речни пасажерски кораби. За изминалите години голяма част от обучените курсисти намериха реализация в хотели и ресторанти от висока категория в страната и чужбина,  както и на речни и морски круизни кораби.

Нашата мисия е да предоставим обучение с висок стандарт, което да Ви даде знания, практически познания и самочувствие да представите себе си по най-добрия начин, когато кандидатствате за работа. В сайта на фирмата ще се запознаете с курсове за квалификация, преквалификация и изпити за повишаване на съществуващата си професионалната квалификация, лицензирани от НАПОО.

Учебен център МАРСТАР провежда и курсове по чуждоезиково обучение: Английски и Немски език – нива А1, А2 и В2.

Висококачественото обучение е резултат на дългогодишен опит  и отличен преподавателски състав.

 

 

 LICENSE_003_ISOLICENSE_005 LICENSE_004 LICENSE_001 LICENSE_002 LICENSE_007 LICENSE_006