Познания по Опазване на Околната Среда

Познания по Опазване на Околната Среда
Опазване на околната среда STCW '78 (Marine Environmental Awareness)

 Промоционална цена 70 лв. за курс

Proficiency in Marine Environmental Awareness