Подготовка за работа на нефтени танкери и химикаловози

Подготовка за работа на нефтени танкери и химикаловози
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР ХИМИКАЛОВОЗ

Промоция за студенти за курс

BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS