Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби

Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби
Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби
  • Продължителност на Курса: 2 дни
  • Място на Провеждане: гр. Варна, ул. Дунав 26
  • Цена: 120 лв.
  • Описание на Курса :Специализирано обучение за Екипажи на Пътнически Кораби, Включително Ро-ро Пътнически Кораби (Специализирано обучение за персонал на пътнически кораби, включително Ро – Ро Пътнически кораби)

Курсът отговаря на изискванията на Правило V/2 на Конвенция STCW’78, както е изменена, и Раздел A-V/2 от Кодекса STCW’78 за запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасност на пътнически кораб (включително Ро-Ро пътнически кораб), подготовката на екипажа на пътнически кораб за безопасно управление на неорганизирани групи хора в аварийни ситуации, подготовката по отношение управлението и поведението на човек в критични ситуации, подготовката по безопасност на пътниците и товара и по водонепроницаемостта на корпуса на борда на пътнически кораб.

На успешно завършилите присъствения курс се издава сертификат по смисъла на Правило V/2, Раздел A-V/2 т.2 на STCW’78, както е изменена. Сертификатът има срок на валидност 5 години и подлежи на подмяна по реда на опреснителния курс. Тематичният план и учебната програма са съставени в съответствие с Националния стандарт и изискванията на Конвенция STCW’78, както е изменена и допълнена през 2010 год., Директива 2008/106/ЕС, IMO Model Course 1.28 “Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training for Personnel Providing Direct Services to Passengers in Passenger Spaces”, IMO Model Course 1.29 “Proficiency in Crisis Management and Human Behavior Training, включително обучение по безопасност на пътниците, безопасност на товарите и цялост на корпуса” и изискванията на Наредба No 6 за компетентност на морските лица в Република България.

Телефони за Допълнителна Информация и Записвания:
+359 52 600658, +359 886 809900