Елементарни Познания за Сигурността на Кораба

Елементарни Познания за Сигурността на Кораба
Елементарни Познания за Сигурността на Кораба
  • Продължителност на Курса: 1 ден
  • Място на Провеждане: гр. Варна, ул. Дунав 26
  • Цена: 80 лв.
  • Описание на КурсаЕлементарни Познания за Сигурността на Кораба (Proficiency in Security Awareness)

Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво и всички останали лица извън тези от управленско и оперативно ниво (включително стажанти), работещи на кораби, попадащи в обхвата на Международния код за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения, които нямат преки задължения за постигане сигурността на кораба.
Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/6-1 и раздел A-VI/6-1 на STCW Code, както е изменен през 2010 год.
Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за подпомагане постигането на сигурността на търговските кораби в съответствие с изискванията на Конвенция STCW’78, както е изменена и допълнена. Лицата, които успешно преминат този курс трябва да познават – Актуалните заплахи за морската сигурност; Заплахите за сигурността на кораба; Отговорностите по сигурността; Най-общо съдържанието на Плана за сигурност на кораба; Действията и процедурите по морската сигурност. Завършилите курса ще могат ефективно да – Да откриват и разпознават оръжия, опасни вещества и субстанции и устройства; Да участват в претърсвания и ненатрапчиви инспекции; Да действат при различни нива на сигурност на кораба; Да докладват за инциденти по сигурността.
На успешно завършилите курса се издава сертификат “Proficiency in Security Awareness” от Изпълнителна Агенция „Морска Администрация“, съгласно Приложение 25 от Наредба No.6 за компетентност на морските лица в Република България.
Тематичният план и учебната програма на курса, са съставени в съответствие с допълнението на глава XI-2 към SOLAS 74, ISPS Code, промените на STCW Code от 2010 год. и изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Р. България.

Телефони за Допълнителна Информация и Записвания:
+359 52 600658, +359 886 809900