Корабни Готвачи по съкратена учебна програма, с включена процедура за валидиране професионални знания, умения и компетентности за професиите “Готвач” и “Хлебар-Сладкар”

ГОТВЯ

  • Продължителност на Курса: до 3 месеца
  • Цена: 1 950 лв.
  • Описание на Курса : Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност “Корабен готвач” (Ship’s Cook), за нуждите на морското търговско корабоплаване, по смисъла на Глава 3: Жилищни помещения, съоръжения за отдих и възстановяване, храна и сервиране, Правило 3.2 – Храна и сервиране и Стандарт А З.2 – Храна и сервиране на Морската трудова конвенция, 2006 г. Обучението е задължително за всички лица, които ще изпълняват функцията на корабен готвач, но нямат стаж като такъв.

Учебната програма за провеждане на подготвителния курс, тематичната програма и учебния план са съставени в съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция, Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и на Националния стандарт за провеждане на подготвителен курс “Корабен Готвач” на ИА “Морска администрация”.

Консултациите с преподаватели са в онлайн форма на обучение.

Държавните изпити по теория и практика за придобиване на професии “Готвач” и Хлебар-Сладкар” се провеждат присъствено в гр. Варна, ул. Дунав 26 и х-л Голдън Тюлип – Варна.

*Лицата, преминали успешно теста по английски език “Марлинс” са освободени от обучение по езика и то няма да бъде таксувано. Обучаемите, които успешно са завършили подготвителния курс и преминали вътрешните изпити, получават Удостоверение, което служи за допускане до изпит пред ИА “Морска администрация” и издаване на Свидетелство за професионална компетентност “Корабен Готвач”.

** Участниците, притежаващи диплома или свидетелство втора степен на професионална квалификация за професия “Готвач” и “Хлебар-Сладкар”, издадени от Професионални гимназии по туризъм или лизензирани учебни центрове, са освободени от участие в процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по съответната професия.

Телефони за Допълнителна Информация и Записвания:
+359 52 600658, +359 886 809900, +359 885 347960