Придобиване на Компетентност

Корабни Готвачи

Продължителност на Курса: Пълният курс на обучение е с общ хорариум 484 учебни часа – около 3 месеца от които : Tеория: 201 часа и Практика: 283 уч. часа. Място на Провеждане: гр. Варна, ул. Дунав 26 и ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” – Варна Цена:..