Лицензирани Курсове за Професионална Квалификация

Професия  ”Готвач” код 811070

спец.”Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701