Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, рискови и вредни товари

Очаквайте скоро HAZMAT –

„ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ,
РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ”