Новини

HAZMAT – “ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ” „HANDLING AND CARRIAGE OF DANGEROUS AND HARMFUL CARGOES IN PACKAGED AND SOLID BULK FORM“

Курсът осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, определени от корабопритежателя, които са натоварени със задължения по класификация, опаковане, обозначаване/етикиране, изготвяне на товарни планове/сегрегация, укрепване, товаро-разтоварните операции и грижата по време на превоза, изготвяне

Корабни Готвачи

Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност „Корабен готвач“ (Ship’s Cook), за нуждите на морското търговско корабоплаване, по смисъла на Глава 3: Жилищни помещения, съоръжения за отдих и възстановяване, храна и сервиране, Правило 3.2

Лицензирани Курсове за Професионална Квалификация

Професия  ”Готвач” код 811070 спец.”Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701

Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби

Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби, Включително Ро-ро Пътнически Кораби (Specialized training for personnel on passenger ships, Including Ro – Ro Passenger ships) Курсът отговаря на изискванията на Правило V/2 на Конвенция STCW’78, както е изменена, и Раздел A-V/2 от Кодекса

курс опазване околона среда

Познания по Опазване на Околната Среда

Познания по Опазване на Околната Среда (Marine Environmental Awareness) Курсът отговаря на изискванията на Раздел А-II/2 на Глава II, A-III/1 и A-III/6 от Глава III на Конвенция STCW78, както е изменена, и Кодекса. Сертификатът е задължителен за всички членове на

Офицер по Сигурността на Кораба

Офицер по Сигурността на Кораба

 Офицер по Сигурността на Кораба (Ship Security Officer) Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот. Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени

сигурност на кораб

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба (Proficiency for Seafarers with designated security duties) Курсът е задължителен за всички морски лица от управленско и оперативно ниво, работещи на кораби, попадащи в обхвата на Международния код за

сигурност на кораб

Елементарни Познания за Сигурността на Кораба

 Елементарни Познания за Сигурността на Кораба (Proficiency in Security Awareness) Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво и всички останали лица извън тези от управленско и оперативно ниво (включително стажанти), работещи на кораби, попадащи в обхвата на

Валидиране на професиите „Готвач“ и „Хлебар“

Във връзка с предстоящият подготвителен курс „Корабен готвач“, учебен център Марстар ЕООД стартира процедура по валидиране на професиите „Готвач“ и „Хлебар“, в съответствие с Наредба № 2 / 2015 на МОН. Обученията ще бъдат проведени по индивидуален план, съобразно предварителната

Top