Подготовка за работа на нефтени танкери и химикаловози

Промоция за студенти за курс

BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS