Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба

 Промоционална цена 100 лв. за курса

Proficiency for Seafarers with designated security duties